Móc Đóng - HB16

Móc Đóng - HB16

Mã sản phẩm :    HB-16

Tên sản phẩm:    Móc Đóng - HB16


Chi tiết:

  • Thiết kế và màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng
  • Có thể làm theo yêu cầu không chì, không nickel
  • Chấp nhận đơn hàng số lượng nhỏ
  • Đạt tiêu chuẩn SGS – không gây kích ứng da.