Mạc Nhựa - PVC 02

Mạc Nhựa - PVC 02

Mã sản phẩm :    PVC - 02

Tên sản phẩm:    Mạc Nhựa  - PVC02


Chi tiết:

  • Thiết kế và màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng
  • Có thể làm theo yêu cầu 
  • Chấp nhận đơn hàng số lượng nhỏ
  • Đạt tiêu chuẩn SGS – không gây kích ứng da.