Chặn Nhựa - TP13

Chặn Nhựa  - TP13

Mã sản phẩm :    TP-13

Tên sản phẩm:    Chặn nhựa TP-13


Chi tiết:

  • Thiết kế và màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng
  • Có thể làm theo yêu cầu 
  • Chấp nhận đơn hàng số lượng nhỏ
  • Chịu lực 7- 25 kg
  • Đạt tiêu chuẩn SGS – không gây kích ứng da.