Khoen Khóa - BU04

Khoen Khóa - BU04

Mã sản phẩm :    BU04

Tên sản phẩm:    Khoen Khóa - BU04

Kích thước     :    


Chi tiết:

  • Thiết kế và màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng
  • Có thể làm theo yêu cầu không chì, không nickel
  • Chấp nhận đơn hàng số lượng nhỏ
  • Đạt tiêu chuẩn SGS – không gây kích ứng da.