Mạc - TL19

Mạc  - TL19

Mã sản phẩm :    TL-19

Tên sản phẩm:    Mạc  - TL19


Chi tiết:

  • Thiết kế và màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng
  • Có thể làm theo yêu cầu không chì, không nickel
  • Chấp nhận đơn hàng số lượng nhỏ
  • Đạt tiêu chuẩn SGS – không gây kích ứng da.