Mắt Gà - MG01

Mắt Gà - MG01

Mã sản phẩm :    MG-01

Tên sản phẩm:    Mắt Gà - MG01

Kích thước:         


Chi tiết:

  • Thiết kế,  hình dáng và màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng
  • Có thể làm theo yêu cầu, không chì, không nickel
  • Đạt tiêu chuẩn SGS-không gây kích ứng da
  • Chấp nhận đơn hàng số lượng nhỏ