mega888 Nút Bóp - PB09

Nút Bóp - PB09

Nút Bóp - PB09

Mã sản phẩm :    PB-09

Tên sản phẩm:    Nút Bóp - PB09

Kích thước     :    5mm – 25 mm


Chi tiết:

  • Còn gọi là nút bóp kết chỉ
  • Kích thước và màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng